Kwaliteit

Klaver4you

Janet Cuber Coaching is aangesloten bij de zorgcoöperatie Klaver4you.

Klaver4you is een samenwerking tussen kleinschalige zorgaanbieders in en rondom Zwolle. Klaver4you is in 2012 gestart als initiatief van vier zorgaanbieders die de handen ineen wilden slaan. Inmiddels ondersteunt Klaver4you meerdere zorgaanbieders in een zeer brede regio, en faciliteren zij de zorg van honderden cliënten.

De missie van Klaver4you is het meebouwen aan een samenleving waarin zorgvragers de zorg krijgen die zij nodig hebben en wensen, zodat zij zo veel mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Klaver4you realiseert deze missie door de kleinschalige zorgaanbieder te ondersteunen, zodat zij op kleinschalig niveau zorg kan (blijven) leveren, waarbij de zorgvrager centraal staat en er weinig overhead (en dus onnodige kosten) nodig is. Naast haar leden bestaat Klaver4you uit een Raad van Bestuur, een Raad van Commissarissen en een centraal Servicecentrum (Front- en Backoffice).
Klaver4you ziet en waarborgt de noodzaak van kwalitatief goede zorg. Niet alleen richten zij zich continu op kwaliteitszorg en doorontwikkeling, zij helpen ook hun leden in het verbeteren en ontwikkelen van hun zorg(organisatie). Dit doen zij middels voorlichting, kennisdeling en controle.

Meer informatie is te vinden op: www.klaver4you.nl