Meer over genderidentiteit

Wat is gender?

‘Gender’ gaat om expressie, maar ook om verwachtingen: hoe gedraag je je als jongen of meisje? Maar ook hoe je geacht wordt je te gedragen als jongen of als meisje.

Deze rollen, verwachtingen en hoe we ons ernaar gaan gedragen, dat is gender.

Je lichaam en je biologisch geslacht zijn als hardware, je hebt het gekregen bij je geboorte. Als het je niet bevalt, is het geen zaak van snel even opnieuw formatteren: een laptop wordt niet zomaar een Apple-computer als je er andere software op installeert. Anders dan veel mensen denken behoort ook dat diepe gevoel van man, vrouw of tussenwezen te zijn bij je hardware. Wat je voelt, is wat je voelt, los van oordelen van anderen, los van wat sociaal ‘past’ of niet.

Niemand kan je opleggen wat je moet voelen!

Vier elementen

Eigenlijk bestaat het gender van elk mens uit vier verschillende aspecten:

  • Geslacht: dat is (meestal) duidelijk zichtbaar: mannelijk, vrouwelijk of interseksueel.
  • Genderidentiteit: het gevoel man, vrouw of tussenwezen te zijn.
  • Genderexpressie: wat je uitdrukt over je gevoelsleven, maar ook hoe andere mensen dit inschatten.
  • Seksuele oriëntatie: je aantrekkingskracht en partnerkeuze: heteroseksueel, homoseksueel of biseksueel

In de tweedeling in mannen en vrouwen herkent niet iedereen zich, er is meer. Er zijn mensen die weliswaar biologisch man zijn, maar die zich (meer) vrouw voelen en mensen die biologisch vrouw zijn, maar zich (meer) man voelen. Ook zijn er mensen die zich beide voelen, of geen van beide. De pluriformiteit van de samenleving heeft niet alleen te maken met kleur, cultuur of seksuele voorkeur, maar ook met het feit dat er meer dan twee genders bestaan.

Zit je met vragen over je genderidentiteit, of heeft je kind zulke gevoelens? Janet Cuber Coaching biedt ondersteuning tijdens alle fases van het verwerkings- en transitieproces.