Tarieven

Coaching

Intakegesprek van 45 min
Coaching € 85,- incl. Btw (particulier)
Relatie Coaching € 125,- per stel incl. Btw (particulier)
Bedrijven op aanvraag
Excl. reistijd en reiskosten à € 0,25 per km (op basis van routeplanner)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WMO begeleiding kan ingezet worden voor diverse hulpvragen. Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld moeilijk om meer over zichzelf te onthullen en leven daardoor geïsoleerd in hun eigen wereld.

De vergoedingen voor de WMO trajecten van cliënten bij Janet Cuber Coaching WMO lopen via de gemeenten waar cliënten woonachtig zijn. Mijn ervaring is dat ik de vergoedingen van de WMO trajecten eigenlijk altijd toegekend krijg.

Ik help je graag op weg.

Wet Langdurige Zorg

Het verzekerde pakket van de Wet langdurige zorg (Wlz) omvat onder andere persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging als vormen van zorg. Deze vormen van zorg zijn onderdeel van de aanspraak in alle leveringsvormen: verblijf in een instelling, volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget (pgb).

Of en in welke mate de cliënt aanspraak heeft op persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging is afhankelijk van welk zorgprofiel is geïndiceerd en welke zorg daarbij hoort. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) stelt het best passende zorgprofiel vast en vermeldt dat in het indicatiebesluit. De zorgprofielen zijn globaal omschreven en niet uitgedrukt in uren zorg per week. In de zorgplanbespreking maken cliënt en zorgaanbieder vervolgens concrete afspraken over de te leveren zorg.

CAK

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is de organisatie die in de zorg financiële regelingen uitvoert en burgers informeert. Dit doet het CAK in opdracht voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Eén van de belangrijkste taken van het CAK is het innen en berekenen van de eigen bijdragen voor zorg voor de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

CAK eigen bijdrage

In 2021 betalen Wmo-klanten een eigen bijdrage van maximaal € 19,00 per maand. Ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning. Het inkomen is nog wel relevant als gemeenten minimabeleid  voeren.

Onverzekerde zorg

Begeleiding en coaching bij Janet Cuber Coaching is tevens mogelijk via onverzekerde zorg, zonder verwijzing van de huisarts of tussenkomst van de gemeente. U ontvangt dan zelf een rekening en betaalt deze zelf. U zou de mogelijkheden kunnen onderzoeken om deze kosten bij uw belastingopgave onder de post bijzondere zorgkosten op te voeren.